Etiketter

, ,

Om man börjar intressera sig för självhushållning, hyser drömmar om ett liv på landet och tycker att det är spännande att läsa om andra som gjort likadant så kommer man ofrånkomligen till den stora frågan om hur vi organiserar våra liv och vilket samhälle vi vill ha. Man kan så klart ha olika idéer om varför man vill odla egen mat eller varför man vill bo på landet.  Den som vill ha ett litet torp på landet att åka till på sommaren och den som bygger sig en liten stuga i skogen utan el och vatten har inte säkert samma syn på samhället och miljön. Vad är det då man vill och vad vill man bort ifrån?

26 årige Christopher som bosatt sig i en timmerstuga i skogen i Timrå säger i en tidningsintervju:”Det är också en fråga om oberoende.” För några är det säkert en utmaning att kunna leva på så lite som möjligt. Enkelheten har en lockelse för såväl ensamseglaren som fjällvandraren eller skogstorparen. 

På forumet Alternativ finns rubriken ”Vägar till självhushållning” med underrubriken ”Hur bröt du dig loss?” där personer berättar om ”hur du gjorde för att komma en liten bit närmare det liv du helst skulle vilja leva”. Här finns många bra tankar och många fantastiska berättelser om drömmar och besvikelser men också en stark motvilja mot samhället. En person under rubriken ”Fruktansvärt trött på den här världen” säger sig vilja ”flytta bort från allting”. Under rubriken ”Vill bli självförsörjande inom tio år” skriver en annan person ”jag anser att världen vi lever i är mycket sjuk och jag vill inte ha någonting med den att göra”.

Är drömmen att var och en ska bo i sin eget hus utan kontakt med andra? De flesta är nog överens om att samhället inte är så idealt som vi vill ha det. Samtidigt kan man undra om alternativet verkligen är att isolera sig. Och om vi nu blir självförsörjande – hur förhåller vi oss till samhällsbehov som vi inte löser på egen hand som sjukhus, bibliotek, skolor och vägar? Om vi drömmer om att sköta oss själva – hur ska vi samtidigt ta hand om varandra?

David Jonstad försöker i boken Kollaps – Livet vid civilisationens slut att titta på alternativ till en total isolering och ”survivalister”; sådana som bygger beväpnade bunkrar inför den framtida apokalypsen. Med utgångspunkten att samhället är på väg att falla samman av olika orsaker blir Jonstads ingång att självförsörjande och oberoende är nödvändigt. Samtidigt ser han samarbetet i lokala strukturer och anpassningsförmåga som det viktigaste i en krissituation.

Jag tror att även om vi väljer att på egen hand förverkliga drömmar och alternativ måste vi också tro på att samhället kan förändras till det bättre och orka med våra medmänniskor.