Etiketter

, ,

Albin LindqvistRingarums hembygdsförening har hjälpt oss att ta fram uppgifter från Östgöta brandstodsbolags arkiv över gamla försäkringsbrev. Försäkringsbreven är ganska detaljerade och gör att man kan följa vilka utbyggnader och renoveringar som gjorts över tiden, hur stora byggnaderna varit och i vilka material. För Fredrikslund finns arkiverat brev från 1899 fram till 1956.

Försäkringstagare är 1899-1911 Maria Löfgren, 1911-1943 Adolf Werner Löfgren och 1944-1956 Erik Johansson (diversearbetare). Det stämmer ganska bra med våra uppgifter från fastighetsboken även om den anger att Adolf Werner Löfgren flyttar in 1904 snarare än 1911.

Att notera är annars att huset från första början anges som reverterat, alltså att det skulle vara putsat snarare än ha träpanel. Vi är osäkra på om det stämmer. Den panel som finns idag är gammal och handhyvlad och troligtvis betydligt äldre än 1956. Den äldsta bilden från 1951 visar att huset har träpanel. Däremot är väggarna invändigt klädda med lerklining under tapeten och möjligen är det det som avses. Å andra sidan berättar Albin att flera torp och mindre hus hade reveterade fasader öster om Strolången. Det kom sig av mindre kalkfyndigheter. Inte långt från Fredrikslund, vid Björkbråten, fanns en av flera kalkbrännugnar. Så det är heller inte omöjligt att huset tidigare haft putsad fasad.

Idag finns en köksspis och en rörspis i stora rummet. I försäkringsbreven anges att alla rummen har eldstäder och senare, från 1943 att huset har tre eldstäder. Det innebär antingen att övervåningen haft eldstad eller att förstugan haft en eldstad.

Verandan tillkommer 1911. El dras in 1947. Annars är den största förändringen att uthusbyggnaden utökas succesivt, från 4,8 meter lång 1899 till 7,2 meter 1930 och 9,2 meter 1947. Gissningsvis är det nuvarande dasset och vedboden som ligger i  fil från verkstaden som tillkommer.

Annonser